INFORMACJA OGÓLNA

 

 

Nasz  zakład  poligraficzny  utworzony  został  w  roku  1993,  w  ramach  realizacji  planu  rozwoju  przedsiębiorstwa Czerny Marian Firma Prywatna „Greg”. Składają się nań:

•    dział handlowy;

•    trzy wydziały produkcyjne: druku cyfrowego, offsetowego oraz introligatorni;

•    dział techniczny, w ramach którego funkcjonuje biuro projektowo-graficzne.

 

Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu na polskim rynku poligraficznym firma może  poszczycić  się  najwyższym  poziomem  kwalifikacji  swoich  pracowników,  realizujących kompleksowe zadania produkcyjne na nowoczesnym i nieustannie modernizowanym parku maszynowym.  Wysokie  kompetencje  personelu  potwierdzają  również  przyznane  firmie świadectwa i certyfikaty jakościowe, zaś o faktycznym zadowoleniu Klientów z profesjonalnie zrealizowanych zleceń świadczy ciągła współpraca firmy „Greg” z polskimi instytucjami finansowymi,  funkcjonującymi  na  terenie  Unii  Europejskiej  agencjami  reklamowymi,  licznymi przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz z Klientami, dla których realizowane są zamówienia oznaczone klauzulą „tajne” lub „poufne”. Warto także nadmienić, iż nasz zakład poligraficzny wielokrotnie był laureatem różnych rankingów i nagród, m.in. dlatego że standardy funkcjonowania firmy oparto na wartościach uniwersalnych...

 

Kierunki rozwoju przedsiębiorstwa zdefiniowane zostały w strategii, wizji i misji.

 

Wysyłanie ...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

© 2015 GREG DRUK - ALL RIGHTS RESERVED